google-site-verification=XLjaqvNgJqMyd7WosP9HhnBfl1m_I14hMuiovfUh6Z0

Qui som?

IMG_2669.JPG
 
 

El poble ajuda al poble neix gràcies a la sensibilització d'un grup de ciutadans de la comarca d'Osona. Vigatans d'origen Sirià viatjaren a camps de refugiats i va ser al tornar a Vic que van promoure un primer viatge de voluntaris catalans al Lesbos (Grècia) per conèixer de primera mà la realitat de la crisi humanitària conseqüència del conflicte Sirià. Esperonats pel repte s'organitzà l'enviament de contenidors plens d'ajut humanitari i es portaren a terme campanyes de sensibilització sobre el conflicte. 

Som una associació sense ànim de lucre, privada i aconfessional que té com a finalitat ajudar, promoure l'interès general i atendre a refugiats, a víctimes de conflictes polítics, armats, promoure els drets humans, l'assistència social, la cooperació per a el desenvolupament, promoure a la dona, protecció de l'infància, foment de la igualtat d'oportunitats i la tolerància, defensa del medi ambient, foment de la economia social, promoció del voluntariat social, defensa dels consumidors i usuaris, d'atenció a les persones amb risc d'exclusió per raons fisiques, socials, econòmiques o culturals.

Per aconseguir aquestes finalitats es desenvolupen les següents activitats sense ànim de lucre:

  • Projectes d'acció social, de cooperació en el desenvolupament, d'ajuda humanitària, sensibilització pública, defensa i promoció dels drets humans.
  • Col·laboració amb organismes i entitats per a la realització de projectes que promocionin les finalitats de l'associació.
  • Sol·licitud de subvencions per obtenir els recursos destinats a l'execució de les finalitats.
  • Execució d'activitats de cooperació i desenvolupament de la solidaritat internacional.
  • Contribuir a fer que els països i pobles construeixin les condicions i capacitats necessàries per el desenvolupament humà.
 
 
 

CÀRRECS

Presidenta: Susana M.F.

Vicepresidenta: Carlota C.M.

Secretària: Carlota C.M.

Tresorera: Rosa Mª M.F.

 

DADES LEGALS

El pueblo ayuda al pueblo

Ramon Sala i Saçala nº15

08500-Vic (Catalunya)

NIF: G66846338


Què hem fet fins ara?

El poble ajuda al poble ha treballat en diverses línies d'actuació: ha desenvolupat tasques de sensibilització sobre la problemàtica als ciutadans de Catalunya. S'han noliejat dos containers plens d'ajuda humanitària, un primer a Lesbos (Grècia) i l'altre al Líban. Hem teixit al Líban una xarxa de coordinació amb entitats col·laboradores, que faciliten les accions als camps de refugiats i la preparació conjunta de nous projectes. El que s'ha pogut fer fins ara ha estat sobre un pressupost de 15000€.

 
imageedit_139_5043510608.jpg

Que ningú deixi de veure aquestes persones com el que són realment, germans, fills, néts, pares o amics, d'algú com jo, com nosaltres. I fills d'un país en conflicte que no podem aturar. La meva fita és ser un glop d'aigua en mig d'una carrera d'obstacles per qui tingui set.

 

 

Carlota Cruz

 

No puc, ni vull oblidar el què hem viscut, però això fa que encara estigui emocionalment atrapada a Idomeni.

 

 

Ivette Clapès